slider slider slider

Tel.: +420 739 924 550

E-mail: info@bmautodily.cz

Tel.: +420 605 214 202

E-mail: horbunova@seznam.cz

Technické poradenství

 

Jak prodloužit životnost filtru pevných částic (DFP, FAP)

Dpf2

Filtry pevných částic zkráceně nazývané podle anglického nebo francouzského názvu DPF (Diesel Particle Filter) či FAP (Filtre Anti Particules) DPF/FAP: Jak prodloužit životnost filtru pevných částic (DFP, FAP)? Jak zabránit jeho předčasnému náhlému zničení? Máme pro Vás pár rad. (Platí jak pro systémy common rail, tak pro systémy PDE).   EDC - Vstřikovací systém PDE (UIS) " čerpadlo - tryska Než Vám, uživatelům moderních vozidel s dieselovým motorem šetrným k životnímu prostředí právě díky instalaci filtrů pevných částic, poskytneme zmíněné rady, je třeba krátce se vrátit k principu funkce filtrů pevných částic. (Platí jak pro systémy common rail, tak pro systémy PDE). Filtry pevných částic jsou zjednodušeně řečeno filtry, vyrobené z keramického materiálu s vysokou porozitou, vložené do výfukového potrubí, kde zachycují nespálené zbytky paliva (nafty) ve formě uhlíkových částeček (karbonu) a částeček popelu (nespalitelná součást uhlovodíkových paliv). Po zaplnění filtru pevných částic zachyceným karbonem a popelem je třeba filtr tzv. regenerovat, neboli zbavit je částeček karbonu (z filtru je odstranit) a popela (lidově "vypálit" filtr pevných částic.) Filtry pevných částic DPF/FAP můžeme v zásadě rozdělit na otevřené/neregulovatelné (podobně jako kdysi existovaly jednocestné katalyzátory) a uzavřené/regulovatelné (podobně jako vícecestné katalyzátory). Otevřené DPF pracují se zachycením cca 60% pevných částic, uzavřené zachycují 99% všech pevných částic. Otevřené DPF se neregenerují, otevřené se regenerují vypálením zachycených částic karbonu a popela. Filtry DPF můžeme dále dělit na filtry regenerované za snížených teplot díky přítomnosti speciálního aditiva (EOLYS - obsahuje katalytický Cer nebo železo - neplést se systémy DeNox/SCR) a na filtry regenerované za normálních (vysokých) teplot. Dále dělíme systémy s filtrem DPF na systémy se zpožděným vstřikem paliva do válců a na systémy se vstřikem regeneračního paliva do výfukového potrubí prostřednictvím tzv. "pátého" vstřikovače, který vstřikuje naftu před DPF. Výše byl tedy popsán systém odvodu zplodin ze vznětového motoru, nyní se dostaneme k obvyklým příčinám zkracování životnosti filtrů pevných částic. (Platí jak pro systémy common rail, tak pro systémy PDE). Hlavní příčinou zaplnění/poruchy filtru pevných částic je opotřebení vstřikovacích trysek vysokotlakých vstřikovačů nafty. (Platí jak pro systémy common rail, tak pro systémy PDE). Trysky vstřikovačů bývají významněji opotřebeny někde od 120 000 km najetých vozidlem. Dříve, kdy nebyly DPF povinné (u francouzských vozidel byly filtry montovány cca od roku 2002, u ostatních cca od roku 2005, do ČR byla ale nová vozidla až do EU5 vozena většinou bez DPF), se prozradily opotřebené vstřikovače černým kouřem z výfuku. Dnes, kdy téměř všechen kouř zachytí filtr pevných částic DPF/FAP, není šance poznat opotřebené trysky vstřikovačů !!! Nepřímo ale rozeznat problém lze, a to ze zvýšeného počtu regenerací DPF, doprovázeného zvýšenou spotřebou paliva. Zde se ale bohužel většina uživatelů vozidel i servismanů s filtry pevných částic dopouští zásadního omylu. Používají zjednodušenou logiku a označí za příčinu problémů defektní/zaplněný filtr pevných částic. Zde ovšem zaměňují příčinu s následkem. A pokud nebude odstraněna příčina problémů - opotřebené vstřikovací trysky naftových vstřikovačů, bude i nový filtr pevných částic rychle plněn nespálenými částicemi karbonu a popelu a brzy zkolabuje též. Jak tedy postupovat? Co udělat a co nedělat? Naše doporučení: 1 - doporučujeme neodstraňovat filtry pevných částic z vozidla, nijak nepomůžete ani sobě, ani svým spoluobčanům a životnímu prostředí. Je to zbytečné, nákladné a problém se dá řešit jinak. 2 - doporučujeme PREVENTIVNĚ měnit a překalibrovat vstřikovací trysky vstřikovačů systémů common rail a PDE jedenkrát za 120 000 až 160 000 km nájezdu vozidla. Tímto způsobem bezpečně prodloužíte životnost filtrů DPF na dvojnásobek. A nejenom to! Je absolutně logické a z povahy věci to vyplývá, že po výměně vstřikovacích trysek se sníží spotřeba paliva dokonce pod úroveň dosahovanou u nových vozidel díky tomu, že motory jsou již "zajeté". 3 - nedoporučujeme čistit filtry pevných částic mokrými metodami a po domácku, a vůbec nedoporučujeme nechat čistit DPF jakýmikoli metodami, které narušují vnitřní strukturu DPF a tím také zkracují nebo ukončují jejich životnost. Lze říci, že nedoporučujeme žádné čistění filtrů pevných částic až do té doby, kdy budou na trhu čistící metody schválené výrobci vozidel a výrobci vysokotlakých vstřikovacích systémů. 4 -  pokud již dojde k rozhodnutí vyměnit filtr pevných částic DPF/FAP za nový, je třeba souběžně řešit výměnu vstřikovacích trysek vstřikovačů, případně vyměnit vstřikovače za nové, aby se předešlo problémům s potenciálním poškozením nového filtru pevných částic DPF/FAP.  PŘI DODRŽOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH ZÁSAD BUDE MÍT VAŠE VOZIDLO OPĚT NÍZKOU SPOTŘEBU, MOTOR POBĚŽÍ HLADCE A NEBUDETE MÍT PROBLÉMY ANI V ZIMĚ, ANI V LÉTĚ. INVESTICE, VLOŽENÁ DO VÝMĚNY VSTŘIKOVACÍCH TRYSEK A DO NOVÉ KALIBRACE TRYSEK, SE VÁM Z VELKÉ ČÁSTI VRÁTÍ V ÚSPOŘE PALIVA, KTERÁ BUDE ČINIT 1,5 AŽ 2 LITRY NAFTY NA 100 KM PROVOZU VAŠEHO VOZU. Jako bonus získáte dobrý pocit, že neznečišťujete životní prostředí a "neotravujete" černým kouřem jdoucím z Vašeho vozidla Vaše spoluobčany. Za to, že zvážíte tuto možnost servisovat pravidelně Vaše vozidlo, za to, že půjdete logickou cestou nejmenšího odporu, Vám děkujeme.